Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring afval.goes.nl

Het toegankelijkheidslabel van Afval Goes (https://afval.goes.nl/). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goes vallen staan op www.goes.nl/verklaringen .

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Goes doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren gaan een training over toegankelijkheid volgen
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van goes.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op goes.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De gemeente Goes heeft er daarom voor gekozen niet meer met pdf's op goes.nl te werken tenzij deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen stadskantoor@goes.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 14-0113.