Diftar: wat is het?

Alle inwoners van de gemeente Goes scheiden hun afval. Dit doen we voor het milieu én voor onze portemonnee. Want hoe minder vaak u de restafvalcontainer aanbiedt, hoe minder u betaalt. Dit systeem heet Diftar.

Afvalstromen

We scheiden het afval in de gemeente Goes in de stromen PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), oud papier en karton, glas en textiel.

Kosten

U betaalt per huishouden elk jaar een basisbedrag voor uw afval. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt of een zak restafval in de ondergrondse container stort. Dit is het diftarsysteem. We doen dit om u te helpen goed afval te scheiden. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder u betaalt.

U ontvangt aan het begin van ieder jaar een rekening. Daarin staat het basisbedrag wat u betaalt voor het dit kalenderjaar. En een totaalbedrag van het aantal stortingen of ledigingen van het afgelopen jaar.

U betaalt alleen voor uw restafval, de andere afvalstromen kunt u gratis aanbieden (GFT, PMD, papier, glas en textiel.

Afvalkalender

Kijk op Ophaaldagen afval en ledigingen (DigiD) | Gemeente Goes wanneer bij u het afval wordt opgehaald en hoe vaak u uw container heeft aangeboden of uw afvalpas heeft gebruikt.

Inzamellocaties

Op Verzamellocaties in de gemeente Goes | Gemeente Goes kunt u zien waar de inzamellocaties zijn.