Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over afval scheiden, de verschillende afvalstromen of over diftar? Kijk hieronder bij meest gestelde vragen of uw vraag beantwoord wordt.

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Mail dan naar:

openbareruimte@goes.nl

Veel gestelde vragen

Afval dat goed gescheiden wordt, kan opnieuw gebruikt worden en is een belangrijke grondstof. In de gemeente Goes scheiden we daarom PMD, GFT, papier, glas en textiel. Het afval dat over blijft (restafval) wordt verbrand. Dat kost veel geld en is niet goed voor het milieu. Hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder kosten voor u!

In de gemeente Goes zamelen we PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), papier en karton, glas en textiel apart in. GFT en papier wordt met kliko’s aan huis ingezameld. PMD, glas en textiel kunt u wegbrengen naar diverse inzamelpunten in Goes. Woont u in een flat of in de binnenstad? Dan heeft u een afvalpas en kunt u naar de diverse inzamelpunten voor al uw afvalstromen. Kijk hier waar de diverse inzamelpunten zijn.

Verzamellocaties in de gemeente Goes | Gemeente Goes

Afval dat goed gescheiden is, kan hergebruikt worden. Daarom is het belangrijk dat u het juiste afval in de juiste bak doet. Soms is het lastig om te bepalen in welke bak iets thuishoort, daarvoor kunt u kijken op (hyperlink Pagina wat hoort waar) of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

In de gemeente Goes betaalt u per huishouden elk jaar een basisbedrag voor uw afval. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt of een zak restafval in de ondergrondse container stort. Dit is het diftarprincipe. We doen dit om goed afval scheiden te stimuleren. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder u betaalt. Kijk op Diftar | Gemeente Goes voor meer informatie en tarieven.