Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over afval scheiden, de verschillende afvalstromen of over diftar? Kijk hieronder bij meest gestelde vragen of uw vraag beantwoord wordt.

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Mail dan naar:

openbareruimte@goes.nl

Waarom scheiden we in Goes het afval? 

Afval dat goed gescheiden wordt, kan opnieuw gebruikt worden en is een belangrijke grondstof. In de gemeente Goes scheiden we daarom PMD, GFT, papier, glas en textiel. Het afval dat over blijft (restafval) wordt verbrand. Dat kost veel geld en is niet goed voor het milieu. Hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder kosten voor u!

 Welke stromen zamelt de gemeente apart in? 

In de gemeente Goes zamelen we PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), papier en karton, glas en textiel apart in. GFT en papier wordt met kliko’s aan huis ingezameld. PMD, glas en textiel kunt u wegbrengen naar diverse inzamelpunten in Goes. Woont u in een flat of in de binnenstad? Dan heeft u een afvalpas en kunt u naar de diverse inzamelpunten voor al uw afvalstromen. Kijk hier waar de diverse inzamelpunten zijn.

Verzamellocaties in de gemeente Goes | Gemeente Goes

Wat hoort in welke bak? 

Afval dat goed gescheiden is, kan hergebruikt worden. Daarom is het belangrijk dat u het juiste afval in de juiste bak doet. Soms is het lastig om te bepalen in welke bak iets thuishoort, daarvoor kunt u kijken op (hyperlink Pagina wat hoort waar) of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Waarom heeft de gemeente Goes diftar?

In de gemeente Goes betaalt u per huishouden elk jaar een basisbedrag voor uw afval. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt of een zak restafval in de ondergrondse container stort. Dit is het diftarprincipe. We doen dit om goed afval scheiden te stimuleren. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder u betaalt. Kijk op Diftar | Gemeente Goes voor meer informatie en tarieven.

Producenten gebruiken nog steeds veel verpakkingen. Heeft afval scheiden dan wel zin?

De afvalverwerkers in Nederland zijn hierover in gesprek met de producenten van verpakkingen. De producenten hebben op hun beurt weer te maken met strenge eisen op het gebied van houdbaarheid en gezondheid. Dat maakt de oplossing van het probleem lastig. Maar er wordt aan gewerkt!

In de tussentijd kunt u ook zélf veel doen. Koop bijvoorbeeld geen producten die per stuk verpakt zijn. Dus liever één hele ontbijtkoek dan vijf los verpakte plakken. De rest van de koek bewaart u dan in een brooddoos. Verder zijn voor veel producten navullingen te koop, bijvoorbeeld wasmiddel of schoonmaakmiddel. Ook dat scheelt afval. Daarnaast accepteren steeds meer winkels verpakkingen die u meeneemt van huis. Bijvoorbeeld speciale broodzakken en groente- en fruitzakken. Zo helpt u mee aan een wereld met minder afval.

Mag ik plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) in grijze vuilniszakken inleveren? 

Nee, sinds we in 2019 zijn gestart met Diftar moet u PMD in doorzichtige zakken inleveren. Zo kan de verwerker goed zien of er echt alleen  PMD-afval in de zakken zit. Als er ander afval van PMD in de ondergrondse containers komt, raakt het PMD-afval vervuild. De verwerker keurt vervuild PMD-afval af. Afkeuring betekent hogere kosten voor de verwerking. 

Let u erop dat u plastic afval verpakt in een zak in de ondergrondse container gooit. Door los plastic kan de container in storing raken of los plastic kan wegwaaien bij het legen van de container. 

Mag piepschuim bij het PMD? 

Piepschuim hoort niet in het PMD. De bolletjes van piepschuim vallen uiteen en verstoren het recycleproces.

Grote stukken piepschuim verpakkingen en piepschuim isolatiemateriaal kunt u apart inleveren bij de milieustraat voor recycling. Vervuilde piepschuim verpakkingen zoals vleesschaaltjes horen bij het restafval. Ook kleine stukken piepschuim die in de vuilniszak passen kunnen bij het restafval. 

Waarom moet ik glas scheiden op kleur? 

De glasbak heeft verschillende vakken, voor de verschillende kleuren glas. Dit geldt ook voor de vrachtwagen, die de glasbakken komt legen. Dit is goed te zien vanaf de bovenkant, maar niet vanaf de zijkant. De verschillende kleuren glas blijven dus altijd apart. Alleen als glas goed gescheiden is op kleur, kan het opnieuw worden gebruikt.